Bielizna modelująca ciało

Bardzo ważne, jest to co nosimy pod ubraniem, bo przeważnie jest tak, że ładna bielizna dodaje nam pewności siebie. Jednak są rodzaje bielizny, które poprawiają nasz komfort. Nie musi być widoczna pod ubraniem, bo jest wiele bezszwowych modeli, które się nie odznaczają. Pewnie każda z nas lepiej czuje się kiedy ma pod ubraniem ładną bieliznę niż kompletnie niedopasowaną. Ja zdecydowanie lepiej czuję się w koronkach niż typowej bawełnianej bieliźnie, jednak zdaję sobie sprawę, która jest zdecydowanie lepsza dla mojego ciała i noszę je zamiennie. Warto zawsze pamiętać o jednej podstawowej zasadzie, bielizna - jakakolwiek ładna by nie była, nie może być widoczna. Wedle zasady, że wyobraźnię pobudza to co jest ukryte, a nie podane na tacy. 
Na rynku mamy cały wachlarz różnorakiej bielizny, każdy na pewno znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.  

*******************

Very important, is what we wear under our clothes, because it is mostly the case that nice underwear adds to our self-confidence. However, there are types of underwear that improve our comfort. It doesn't have to be visible under clothes, because there are many seamless models that don't stand out. Surely each of us feels better when she has nice underwear under her clothes than completely mismatched underwear. I definitely feel better in lace than in typical cotton underwear, but I realize which is definitely better for my body and wear them interchangeably. It is always worth remembering one basic rule, lingerie - however pretty it may be - must not be visible. According to the principle that the imagination is stimulated by what is hidden, not given on a tray. 
On the market we have a whole range of different underwear, everyone is sure to find something suitable for themselves. 


1 / 2 / 3 

Uważam, że nie ma nieodpowiednich sylwetek, są tylko źle ubrani ludzie. Mając nawet rozmiar plus size, jest tyle różnych możliwości ładnego i kobiecego ubierania się, że nie przyjmuję jakichkolwiek wymówek, że się nie da. Jeżeli nie czujemy się jednak pewnie to z pomocą przyjdą body, które idealnie wymodelują nasze ciało. 
Zadbane ciało może być w każdym rozmiarze, a dodatkowo o wiele przyjemniej patrzy się na normalne kształty, przesadna chudość nie jest ładna i nie warto do niej dążyć. Zawsze mnie to zastanawiało skąd wziął się trend na taki mały rozmiar, który stał się kanonem piękna. Przecież tyle się mówi o ciałopozytywności, że naprawdę warto pokochać swoje ciało, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. 

*******************

I believe that there are no inappropriate silhouettes, there are only badly dressed people. Having even a plus size, there are so many different opportunities to dress nicely and femininely that I do not accept any excuses that it is impossible. However, if we do not feel confident, then full body shaper will come to our aid, which will perfectly model our body. 
A well-groomed body can come in any size, plus it is much more pleasant to look at normal shapes, exaggerated thinness is not pretty and not worth pursuing. It always puzzled me where the trend for such a small size, which has become the canon of beauty, came from. After all, there's so much talk about body positivity that it's really worth loving your body if you haven't already. 


1 / 2 / 3

Czasami okazuje się, że kobiety mają problem z dolną częścią ciała i właśnie tutaj co nie co chciałyby ukryć, Wtedy zamiast całego body warto przyjrzeć się wyszczuplającym szortom.

***************

Sometimes it turns out that women have a problem with the lower part of the body and it is here what they would like to hide, Then instead of a whole body it is worth looking at shaper shorts.


1 / 2 / 3

Jesteśmy zadowolone ze swojego ciała, jednak gdzieś tam z tyłu głowy mamy lekko odstający brzuszek czy niechciane fałdki? Na to również jest sposób, nie musimy ubierać się zaraz w całe body, ale warto rozejrzeć się za czymś na sam brzuch np. koszulka wyszczuplająca czy body modelujące brzuch. 

******************

Are we satisfied with our body, but somewhere in the back of our minds we have a slightly protruding tummy or unwanted folds? There is also a way to deal with this, we do not have to dress immediately in a full body, but it is worth looking around for something for the belly itself, such as a slimming T-shirt or a tummy shapewear.


3 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © Blanka beauty&lifestyle , Blogger