Lover-Beauty odzież sportowa i modelująca

Cieszy mnie bardzo ogólny trend ciałopozytywności w internecie. Stosunkowo niedawno jest zauważalna ta zmiana, ale cieszy mnie, że w ogóle jest. Jestem zdania, że nie ma ciała idealnego i już dawno powinien być odrzucony kanon piękna i idealne ciało o konkretnych wymiarach. Najważniejsze jest to, żeby każdy czuł się ze sobą dobrze, to już połowa sukcesu i przede wszystkim nic na siłę. 
Ja zaakceptowałam siebie w 100% kilka lat temu, wcześniej widziałam tylko swoje defekty i przyznam, że dość trudno się z tym żyło, odkąd polubiłam siebie i swoje ciało, jestem bardziej pewna siebie, a przede wszystkim pozytywnie nastrojona, bo nic nie odbiera chęci do życia i działania jak niezadowolenie z siebie. 

Duży wpływ na samopoczucie ma również to w co się ubieramy. Ja jestem mocno do tyłu z modą, bo wybieram to co mi się podoba i w czym czuje się dobrze. Jednak lubię ubierać się ładnie, sama dla siebie. W domu nie zakładam poplamionych ubrań czy wyciągniętych dresów, bo to obniża u mnie nastrój, uważam, że można ubrać się wygodnie i zarazem ładnie. Nowe dresy to zawsze dobry pomysł. ;)

Chciałam Wam pokazać kilka ładnych kompletów ze sklepu Lover-Beauty. Mnie co prawda nie ciągnie na siłownie, ale takie zestawy można z powodzeniem nosić w domu. Na stronie znajdziecie wyprzedaż odzieży modelującej, idealnej pod dopasowaną sukienkę.

******************************************************************************
I am pleased with a very general trend of crop-gratitude on the internet. Relatively recently this change is noticeable, but it enjoys me that it is at all. I am of the opinion that there is no perfect body and a beautiful and ideal body with specific dimensions should be rejected for a long time. The most important thing is that everyone feels good with each other, half of success and above all nothing for strength.
I accepted myself 100% a few years ago, before I saw only my defects and I admit that I was quite hard to live with it, since I liked myself and my body, I am more confident, and above all a positive tuned, because nothing receives willingness to Life and actions like dissatisfaction with yourself. A big impact on the well-being also has what we dress. I am strongly back with fashion, because I choose what I like and what I feel good. However, I like to dress nicely, myself for myself.

At home, I do not assume stained clothes or pulled tracksuits, because it reduces my mood, I think you can dress comfortably and at the same time. New tracksuits are always a good idea. ;) I wanted to show you a few pretty sets from the Lover-Beauty store. I do not strive for gyms, but such sets can be successfully wearing at home. On the website you will find a wholesale shapewear, perfect for a fitted dress.

1 / 2 / 3

1 / 2


1 / 2 

Ciekawią mnie też bardzo gorsety modelujące, nie miałam jeszcze co prawda żadnego, ale lubię dopasowane sukienki i na większe wyjścia na pewno by się taki przydał, jednak domyślam się, że musi być odpowiednio dopasowany, żeby się nie odznaczał. Zawsze ten intrygowało mnie czy to co zbiera taki gorset nie 'wyleje się' w innym miejscu. Myślę, że żeby się dowiedzieć muszę się przekonać sama na sobie. 


I am also interesting very modeling corsets, I have not yet had any, but I like matched dresses and for bigger exits for sure it would be so useful, but I guess you must be adapted enough to not have. He always obtriated me if what he gathers such a butt lifter shapewear does not 'spill out' elsewhere. I think that to find out I have to see myself.

3 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © Blanka beauty&lifestyle , Blogger